Kupovinom više od jednog proizvoda dobijate BESPLATNU DOSTAVU!

PRODAJA@SHOPOMANIA.RS
NARUČITE TELEFONOM 0649428949

Kupovinom dva ili više komada/proizvoda dobijate BESPLATNU DOSTAVU!

USLOVI KORIŠĆENJA/OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

 

Tekst koji čitate zajedno sa našom POLITIKOM PRIVATNOSTI I DOKUMENTOM ODUSTANAK OD KUPOVINE I REKLAMACIJE imaju dejstvo Ugovora koji se primenjuje i na Vas. Ovi dokumenti su pravno obavezujući a sačinjeni su tako da Vas bliže upoznaju o Vašim pravima i obavezama. Shopomania.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja/Opšti uslovi poslovanja. U slučaju izmene, kupci su vezani uslovima koji su važili u trenutku kupovine.

 

Veb stranicom Shopomania.rs upravlja Shopomania D.O.O. , Ratarska 29, 21000 Novi Sad, Matični broj: 21600962, Poreski identifikacioni broj (PIB): 112069081.

 

Shopomania.rs ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko na naš sajt postavimo vezu ka lokacijama drugih proizvođača ili prodavaca, ovo činimo isključivo da bismo Vam omogućili lakši pristup informacijama. Ako biste koristili ove veze, napustićete našu lokaciju. Shopomania.rs ih ne kontroliše i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija  i njihov sadržaj. Ukoliko pristupite na na neku drugu lokaciju i pouzdate se u informacije i sadržaje na istima to činite isključivo na sopstveni rizik.

 

USLOVI POSLOVANJA

Opšti uslovi poslovanja:

 

Shopomania.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini, zakonom o zaštiti potrošača i svim ostalim važećim zakonima i drugim materijalnim propisima u Republici Srbiji.

 

Radno vreme:

Za kontakt putem e-pošte: 00-24h, svim danima u nedelji.

Za kontakt putem telefona: 9-17h, radnim danima.

Email : Prodaja@shopomania.rs

Telefon : 0649428949

 

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu:

Prodavnica zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave da promeni podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci Prodavnice nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća, osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

U ime Internet prodavnice Shopomania.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Zaštitu privatnosti vršimo u skladu sa našom POLITIKOM PRIVATNOSTI. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima / kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice Shopomania.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti. Prodavnica neće deliti lične podatke sa trećim licima, bez prethodne saglasnosti kupca. Dajemo kupcima mogućnost izbora da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka: Prodaja@shopomania.rs

 

SLANJE KOMERCIJALNIH PORUKA

 

Prihvatanjem uslova korišćenja naši kupci/ potrošači daju svoju bezuslovnu i izričitu saglasnost da im možemo upućivati sve vrste komercijalnih poruka putem sms-a i maila. Kupac/potrošač ima pravo da ovu saglasnost povuče/opozove. Opoziv saglasnosti je moguće učiniti na način što ćete na kraju komercijalne poruke pritisnuti reč ODJAVA. Nakon prijema Vašeg opoziva saglasnosti nećemo Vam upućivati komercijalne poruke.

 

Sve komercijalne poruke koje Vam upućujemo su saglasne sa obavezujućim  zakonskim normama. Našu poruku ćete moći jasno identifikovati kao komercijalnu. Pošiljalac će biti jasno naznačen. Poruka može sadržati promotivni poziv uključujući popuste i poklone, o čemu ćete jasno i nedvosmisleno biti upoznati na našem sajtu.

 

PORUDŽBINA/POTVRDA PORUDŽBINE

ZAKLJUČENJE ELEKTRONSKOG UGOVORA O PRODAJI  NA DALJINU

 

Ugovor o prodaji robe se zaključuje elektronskim putem bez troškova zaključenja. Ugovorne odredbe ugovora čine opšti uslovi korišćenja, dokument politika privatnosti kao i dokument odustanak od kupovine i reklamacije a koji su dokumenti sastavni deo opštih uslova korišćenja i vidno istaknuti na našem sajtu. Ovim dokumentima kupac je upoznat o osnovnim obeležjima robe, ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, zatim postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, načinu izjavljivanja reklamacije i drugo. Sve navedeno čini sastavni deo našeg Ugovora o prodaji robe na daljinu.

 

Nakon prijema Vaše porudžbenice, elektronskim putem ćemo Vam uputiti potvrdu o prijemu porudžbenice. Momenat prijema potvrde o porudžbini smatraće se vremenom zaključenja ugovora. Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku. Prilikom isporuke robe uz istu će biti dostavljen račun na kome će biti istaknut rok isporuke u skladu sa članom 46. stav 4 Zakona o zaštiti potrošača i uputstvo za upotrebu ( za robu za koje je isto neophodno).

 

ZLOUPOTREBE

 

Za bilo kakvu zloupotrebu, ili pokušaj zloupotrebe prilikom korišćenja Prodavnice, njenih sadržaja i pokušaja lažnih porudžbina, Prodavnica će preuzeti odgovarajuće zakonske mere. Prodavnica neće odgovarati na poruke uvredljivog sadržaja koje budu upućene Prodavnici, ili bilo kome zaposlenom u njoj. Prodavnica može blokirati pristup sajtu korisnicima čije su IP adrese korišćene za slanje uvredljivh poruka. Shopomania.rs će ukloniti podatke koji se mogu okarakterisati kao nedopuštenim podatkom ili nedopuštenim delovanjem. Ovo će učiniti bez odlaganja na sopstveni zahtev ili zahtev zainteresovanog lica ili nadležnog državnog organa

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

Prodavnica se u okviru svojih mogućnosti trudi da obezbedi ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njenoj internet stranici. Ipak, može doći do greške u vezi sa samim proizvodom, dostupnošću proizvoda, informacijom o načinima i rokovima dostave ili cenom, kao i do toga da Prodavnica ne uspe da prepravi neki od ovih podataka, ili da to uradi u trenutku porudžbine kupca. U ovakvim slučajevima, Prodavnica je u obavezi da obavesti Korisnika o promeni i da mu omogući odustajanje od porudžbine ili zamenu poručenog proizvoda. Zadržavamo pravo na promenu uslova poslovanja u bilo kom trenutku i na bilo koji način, iz bilo kog razloga i bez prethodne najave. Kompanija ne snosi odgovornost za povremene neaktivnosti veb lokacije, bilo kakve netačnosti podataka i bilo kakvu štetu nastalu upotrebom netačnih ili nepotpunih informacija. Ni kompanija Shopomania D.O.O. i nijedno drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u nastanku i proizvodnji veb lokacije www.shopomania.rs neće biti odgovorno za štetu nastalu zbog pristupa informacijama na www.shopomania.rs ili bilo koje druge greške i nedostake u njihovom sadržaju.

 

Opisi proizvoda

 

Opisi proizvoda i preporuke za korišćenje su preuzeti od proizvođača, a prevedeni su u cilju pomoći korisnicima prilikom rukovanja ovim proizvodima. Usled greške u prevodu ili drugih razloga, može doći do pogrešne interpretacije ovih preporuka, pa ih ne treba shvatati bukvalno. Prodavnica neće biti odgovorna ukoliko se ove preporuke shvate bukvalno, pogrešno, ili to izazove bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu. Iako se Prodavnica trudi da u opisima ponudi verne slike proizvoda, sve fotografije su snimljene kao simbolički prikaz proizvoda i one ne daju svojstva proizvoda. Shopomania.rs Vas u skladu sa zakonom obaveštava o osnovnim obeležjima robe ili usluge;

Način plaćanja:
Plaćanje pouzećem: Kod plaćanja pouzećem porudžbinu plaćate prilikom isporuke i tada je moguće platiti je gotovinom. Svi paketi se šalju kurirskom službom CItyexpress ili kurirskom službom Postexpress.

 

ŽALBE I SPOROVI

 

Prodavnica poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača. O Vašim pravima vezano za zaštitu podataka o ličnosti bliže smo Vas poučili u dokumentu POLITIKA PRIVATNOSTIProdavnica se u okviru svojih mogućnosti trudi da ispuni svoju dužnost i da uspostavi efikasan sistem prihvatanja žalbi, pa je u skladu sa tim omogućila da je Korisnik kontaktira telefonom, ili putem e-pošte. Svi zaposleni u Prodavnici su ovlašćeni da primaju žalbe. Žalba se podnosi putem e-pošte na adresu Prodaja@shopomania.rs Prodavnica će uvek učiniti sve što je u njenoj moći da svi eventualni sporovi budu rešeni mirnim putem a u slučaju spora ugovaramo nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

 

Za ostale uslove, koji nisu navedeni u Opštim uslovima poslovanja, primenjuju se odredbe po relevantnom važećem zakonodavstvu.